Raportare anuala ambalaje introduse pe piata

Ambalaje care trebuie declarate

Ambalaje aferente produselor introduse pe piaţanaţională din importuri sau achiziţii intra-comunitare

Ambalaje aferente echipamentelor companieiprovenite din importuri sau achiziţii intra-comunitare

Ambalaje aferente mărcii proprii

Ambalaje care conţin logo-ul companiei

Ambalaje achiziţionate de pe piaţa naţională, pe carecompania le utilizează pentru reambalări interne

Ambalaje aferente materiilor prime achiziţionate decompanie din afara României

Formulare de raportare anuală a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Tip de raportare Anexa din OM 794/2012

Tip raportare Anexa din OM 794/2012
Formular de raportare pentru producătorii și importatori de ambalaje de desfacere, de produse amabalate Anexa 1
Formular de raportare pentru operatori economici care au preluat obligațiile Anexa 2A
Formular de raportare pentru operatori economici autorizați care au încheiat contract pentru predarea obligațiilor Anexa 2B
Formular de raportare pentru operatori economici autorizați pentru desfășurarea activității de colectare /reciclare sau valorificare a deşeurilor de ambalaje, comercianţii de deşeuri de ambalaje şi operatorii de salubritate care desfăşoară şi activitatea de colectare ca operator economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje Anexa 3
Formular de raportare pentru autorități ale administrației publice locale Anexa 4

OM 794/2012 ANEXA Nr. 1

Formulare de raportare anuala a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

PRODUCATORI SI IMPORTATORI  DE AMBALAJE DE DESFACERE, DE PRODUSE AMBALATE, SUPRA-AMBALATORI DE PRODUSE AMBALATE

Denumirea operatorului economic: ………………………………

Localitatea: ……………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………..

Tel./Fax/E-mail: ………………………………………………………

Cod CAEN pentru activitatea aferentă raportării: ……………..

C.U.I. ………………………………………..

Anul pentru care se realizează raportarea ……………………..

Tabelul 1. Ambalaje introduse pe piața națională                                                                                                  [kilograme]

Material Ambalaje de desfacere fabricate/ importate1 Ambalaje folosite la ambalarea  produselor introduse pe piata nationala4
Total

(Col. 3+5)

Ambalaje primare Ambalaje secundare si de transport Ambalaje cu continut periculos3

din colana 3

Total Din care: Ambalaj reutilizabil2 Total Din care:

Ambalaj reutilizabil2

0 1 2 3 4 5 6 7
Sticlă
PET
Alte plastice
Total plastic
Hârtie carton
Aluminiu
Otel
Total metal
Lemn
Altele
TOTAL

NOTĂ:1) se raportează numai ambalajele de desfacere destinate pieței naționale, definite prin HG nr. 621/2005 cu modificările si completările ulterioare:

Ambalaje de desfacere – obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare precum şi obiectele „de unică folosinţă” vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcţia de ambalare.

Exemple de ambalaje de desfacere (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare): Pungi pentru cumpărături din plastic sau hârtie, farfurii şi pahare de unică folosinţă, filme aderente, pungi pentru sandvişuri, folia de aluminiu.Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacâmurile de unică folosinţă.

2)se raportează o singură dată, atunci când sunt introduse în circuitul de umplere şi livrate pentru prima dată

3)se raportează numai ambalajele care au conținut substanțe periculoase inscripționate ca atare potrivit H.G. nr. 937/2010 cantitățile ambalajele cu conținut periculos sunt tot ambalaje primare si se regăsesc si in coloana 3.

4) se raportează numai ambalajele folosite la ambalarea produselor destinate pieței naționale si se includ si ambalajele utilizate pentru ambalarea ambalajelor de desfacere

Tabelul 2. Deșeuri de ambalaje gestionate                                                                                                                             [kilograme]

Material Deșeuri de ambalaje încredințate unui operator economic autorizat Operatia2

la care a supus deșeul  operatorul menționat in coloana 2

Cantitatea Operatorul economic1 autorizat pentru colectarea, reciclarea, valorificarea deşeurilor de ambalaje
Denumire CUI
0 1 2 3 4
Sticlă
…………………………..
PET
……………………………
Alte plastice
………………………..
Total plastic
Hârtie carton
…………………………
Aluminiu
……………………………
Otel
……………………………….
Total metal
Lemn
………………………….
Altele
………………………….
TOTAL

NOTASe completează în tabel distinct in cazul deșeurilor de ambalaje periculoase

1) Se completează cate o rubrica distincta pentru fiecare dintre operatorii care au preluat deșeurile de ambalaje din materialul respectiv

2) Se menționează operația la care au fost supuse deșeurile potrivit anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

In cazul in care operația de reciclare/valorificare se face prin export sau transfer intracomunitar, se va specifica alături de denumirea operatorului economic și țara de destinație

Tagged

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *