Servicii de consultanta pentru indeplinirea obiectivelor anuale de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaje, precum si a obligatiilor referitoare la raportarea datelor, prevazute în Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje si Ordinul 1503/2017 privind modificarea Ordinului 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu.

Serviciile oferite se refera la obligatiile de gestionare, de raportare si de conformare cu prevederile legale, incluzand contributiile ce trebuie platite la Fondul pentru mediu de catre operatorii economici responsabili ce introduc pe piata nationala produse ambalate, care ambaleaza produse ambalate, care distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere sau care dau spre inchiriere, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piata nationala. Sunt avute in vedere aspectele operationale ale managementului ambalajelor si deseurilor de ambalaje ale companiilor de pe piata romaneasca:

–   Obligatiile societatii privind ambalajele introduse pe piata nationala – evidente pe tip de ambalaj, calcul, ambalaje reutilizabile, trasabilitate – totul in vederea indeplinirii obligatiei legale de raportare corecta a acestora;

–   Modalitatea de declarare a contributiei la Fondul pentru Mediu, plata acesteia; suport in intocmirea si transmiterea lunara a Declaratiei privind obligatiile la Administratia Fondului pentru Mediu;

–   Suport in intocmirea si transmiterea raportarilor lunare/anuale catre autoritatile competente de protectie a mediului;

–   Identificarea neconformitatilor la prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

–   Reprezentare in cazul controalelor AFM si consultanta pentru contestarea sumelor stabilite prin rapoartele de inspectie de catre inspectorii fiscali;

–   Posibilitati de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare, conditii specifice fiecarei variante, optimizari:

  1. Piata OTR 2019: cine are responsabilitatea platii contributiei, conform prevederilor legale actuale; evaluarea ofertelor de transfer de responsabilitate de pe piata nationala – la ce sa fim atenti cand semnam un contract cu o OTR;
  2. Evaluarea optiunilor de implementare a unor solutii individuale de indeplinire a obligatiilor de reciclare/valorificare; la ce trebuie sa fim atenti atunci cand incheiem contract cu un operator economic colector/ reciclator/ valorificator autorizat de deseuri;
  3. Identificarea operatorilor economici autorizati, detinatori de deseuri de ambalaje, care pot genera documente cu trasabilitate corecta in vederea indeplinirii obiectivelor de reciclare/valorificare ambalajelor puse pe piata si devenite post-consum deseuri; trasabilitatea deseurilor de ambalaje – cerinte legale specifice;
  4. Intocmirea contractelor cu operatorii economici autorizati detinatori de deseuri de ambalaje, verificarea documentelor de trasabilitate generate de acestia in vederea indeplinirii individuale a obiectivelor de reciclare/valorificare, pentru conformitate cu cerintele legislatiei specifice;
  5. Verificarea documentelor de trasabilitate furnizate de Colectori/UAT in vederea indeplinirii individuale a obiectivelor de reciclare/valorificare, in conformitate cu cerintele legislatiei specifice;
  6. Optimizarea mixului de solutii pentru indeplinirea obiectivelor anuale de reciclare/valorificare ale deseurilor de ambalaje.
  7. Analize de risc.