Audit de conformare cu legislația de mediu şi cerinţele ISO 14001:2015

Analiza activitatilor din cadrul organizației, precum și a documentației și înregistrărilor de mediu, în vederea analizării gradului de conformare cu cerințele de referință. În urma auditului se elaboreaza un raport în care sunt identificate neconformitățile și aspectele cu potențial de îmbunătățire, împreună cu măsurile necesare pentru reducerea riscurilor specifice si îmbunătățirea performanței de mediu a companiei, la costuri de conformare optimizate.

Audit independent pentru evaluarea calitații datelor raportate

Servicii de audit destinate producătorilor sau organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (7) lit. e din Legea nr. 211/2011 republicata. Se elaboreaza un raport privind calitatea datelor raportate, potrivit cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările ulterioare.

in curs de actualizare