Declaratii Contributii Fondul de Mediu

INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” Secţiunea a IV-a

Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili

În coloana „Tip material” din Tab 1 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.

În coloana „Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.

În coloana ” Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către OTR (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, pentru care operatorii economici responsabili au predat, prin contract, responsabilitatea unui operator economic autorizat pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, în perioada de raportare.

În coloana „Cantitatea pentru care se realizează obiectivele in mod individual (kg)” din Tab 1se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în cazul cărora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare în mod individual, în perioada de raportare.

În coloana „Cantitatea valorificată (kg)” din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:

  1. a) în coloana „Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)” din Tab 1, la rubrica „Individual”, se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, realizate în mod individual, în perioada de raportare;
  2. b) în coloana „Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea (kg)” din Tab 1, la rubrica „Prin OTR”, se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, predate unui operator economic autorizat pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, în perioada

de raportare;

  1. c) în coloana „Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)” din Tab 1, la rubrica „Individual”,

se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, realizate în mod individual, în perioada de raportare;

  1. d) în coloana „Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)” din Tab 1, la rubrica „Prin OTR”, se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, predate unui operator economic autorizat pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, în perioada de raportare;

Coloana e) din Tab 1 referitoare la „Cantitatea valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)”, rubrica ”Individuacolector l”, se detaliază în tabelul Tab 2, după cum urmează:

În coloana „Tip material” din Tab 2 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET).

Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.

În coloana „Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)” din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat de operatorul economic colector, în perioada de raportare.

În coloana ” CUI colector deșeu de ambalaj ” din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale.

În coloana „Nr./dată contract de prestare servicii” din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe numărul şi data  contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale.

În coloana „Nr./dată document prestare servicii” din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe numărul şi data facturii de prestare servicii emisă în conformitate cu prevederile legale de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar.

În coloana „CUI valorificator deşeu de ambalaj” din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, pe tip de material, care a realizat respectiva operaţiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare ale operatorului economic responsabil.

Coloana g) din Tab 1 referitoare la „Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)”, rubrica ”Individual”, se detaliază în tabelul Tab 3, după cum urmează:

În coloana „Tip material” din Tab 3 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET).

Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.

În coloana „Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificata prin reciclare (kg)” din Tab 3 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin reciclare, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat, de operatorul economic colector, în perioada de raportare.

În coloana „CUI colector deșeu de ambalaj” din Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, pe tip de material, în vederea valorificării prin reciclare, conform prevederilor legale.

În coloana „Nr./dată contract prestare servicii” din Tab 3 se înscriu cu cifre arabe numărul şi data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare, pe tip de material, conform prevederilor legale.

În coloana „Nr./dată document prestare servicii” din Tab 3 se înscriu cu cifre arabe numărul şi data facturii de prestare servicii emisă, în conformitate cu prevederile legale, de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar.

În coloana „CUI reciclator deșeu de ambalaj” din Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, pe tip de material, care a realizat respectiva operaţiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare ale operatorului economic responsabil.

În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero).

Tagged

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *