Cadrul legal referitor la obligatiile agentilor economici responsabili de indeplinire a obiectivelor anuale de reciclare/ valorificare a deseurilor de ambalaje