Legislatie specifica gestionarii deseurilor de ambalaje *)

*) actualizata si consolidata la luna Iulie 2018

OUG nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu


OUG nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor


ORDIN nr. 1503 din 18 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu


ORDIN nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia


ORDIN nr. 2413 din 21 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu – INLOCUIT de Ordinul 1503 din 18 decembrie 2017


OUG nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu


OUG nr. 38 din 28 iunie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje


Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje


ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu – INLOCUIT de Ordinul 2413 din 21 decembrie 2016


ORDIN nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia


ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje


LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 republicata, privind regimul deseurilor


LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice


ORDIN nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu


LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 republicata, serviciului de salubrizare a localitatilor


ORDONANTA DE URGENTA nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu


HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje – ABROGAT de Legea 249/2015


INSTRUCTIUNI de completare a formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu”