Legislatie complementara – deseuri de ambalaje*)

*) actualizata si consolidata la luna Iulie 2018


Ordin 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje


LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale


HOTARARE nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei


HOTARARE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri


ORDIN nr. 1.364 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor


Ordin 1121/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective


ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului


HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor


ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor


ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor


HOTARARE nr. 1.470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor


ORDIN nr. 128 din 4 martie 2004 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje


HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase


Directiva nr. 850/2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri


Directiva nr. 851/2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile


Directiva nr. 852/2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje


Regulamentul UE 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care cioburile de sticla inceteaza sa mai fie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului


Regulamentul UE 333 /2011 al Consiliului de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice inceteaza sa mai fie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului


DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive


REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri


DIRECTIVA 2000/76/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deseurilor


DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/31/CEE din 26 aprilie 1999 privind rampele de gunoi


DIRECTIVA 94/62/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje